Bác Sỹ Trần Ngọc Quang
Bác sĩ Trần Ngọc Quang, chuyên gia cố vấn về ung bướu tại Pháp. Nguyên là Trưởng khoa xạ trị tại Bệnh viện Saint Quentin (Pháp) từ năm 1981 đến năm 2006, Bác sĩ Trần Ngọc Quang là chuyên gia có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều trị xạ trị cho bệnh nhân ung thư vú và tiền liệt tuyến.

Tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa tại Sài Gòn, Bác sĩ Trần Ngọc Quang từng là trợ lý về phẫu thuật ung thư tại Đại Học Y khoa Sài Gòn và bệnh viện Bình Dân. Sau đó, bác sĩ tiếp tục lấy bằng chuyên môn về X quang, liệu pháp bức xạ và ung thư học và chứng chỉ hành nghề Y khoa tại Pháp.

          Nguồn:http://www.international.fvhospital.com/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Nhớ Về Bệnh Viện Bình Dân
Trần Ngọc Quang
2
Sài Gòn Xưa
Trần Ngọc Quang
3
Sài Gòn Và Những Tên Đường Xưa
Trần Ngọc Quang
4


5


6

        Trở lại trang mặt