Năm Thứ 4888

Nội Dung
Hội Nghị Hiên Hồng
Hội Nghị Diên Hồng - Video
Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại - Video
Niền Tin Diên Hồng

Hội nghị Diên Hồng


Hội nghị Diên Hồng đươc triệu tập năm 1284 do Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu họp các phụ lăo trong cả nước để trưng cầu dân ư, hỏi về chủ trương ḥa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược Việt Nam lần thứ 2.

Hội nghị này được tổ chức trước thềm điện Diên Hồng vào tháng chạp năm Giáp Thân 1284. Khác với hội nghị B́nh Than trước đó, hội nghị Diên Hồng không bàn đến chiến lược, chiến thuật quân sự mà chỉ bàn: nên đánh hay nên hoà.

Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Các phụ lăo có thể coi là những đại biểu của dân. Sau hội nghị, chính các phụ lăo là những người truyền đạt lại chủ trương của chính quyền đến người dân.


Nhà sử học Ngô Sĩ Liên viết trong Đại Việt sử kư toàn thư, bản kỷ toàn thư quyển 5:

"Giặc Hồ vào cướp nước là nạn lớn nhất của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bầy tôi họp bàn há lại không có kế sách ǵ chống giặc mà phải đợi đến ban yến hỏi kế ở các phụ lăo hay sao? Là v́ Thánh Tông muốn làm thế để xét ḷng thành ủng hộ của dân chúng, để dân chúng nghe theo lời dụ hỏi mà cảm kích hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy."

Nguồn: http://vi.wikipedia.org

 --------------------------------------------------------

                                                                   Xin Bấm Vào Dưới Đây Nghe Nhạc Hôị Nghị Diên Hồng  


Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán ngh́n thu
Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Nên ḥa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân
Hỡi đâu tứ dân!

Ḱa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn hương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đời.

Ḷng dân Lạc Hồng nh́n non nước yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên đường ḷng mang tâu đến long nhan
Gịng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!

Đường c̣n dài
Hờn vương trên quan tái
Xa xa trông áng mây đầu non đoài

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt thành tŕ toan xéo giày lăng miếu
Nh́n bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la

(Hỏi) Trước nhục nước nên ḥa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!

(Hỏi) Trước nhục nước nên ḥa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!

Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí dân hùng anh

(Hỏi) Thế nước yếu lấy ǵ lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

(Hỏi) Thế nước yếu lấy ǵ lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

Thề liều thân cho sông núi

Muôn Năm Lừng Uy!!
  Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán ngh́n thu
Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Nên ḥa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân
Hỡi đâu tứ dân!

Ḱa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn hương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đời.

Ḷng dân Lạc Hồng nh́n non nước yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên đường ḷng mang tâu đến long nhan
Gịng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!

Đường c̣n dài
Hờn vương trên quan tái
Xa xa trông áng mây đầu non đoài

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt thành tŕ toan xéo giày lăng miếu
Nh́n bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la

(Hỏi) Trước nhục nước nên ḥa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!

(Hỏi) Trước nhục nước nên ḥa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!

Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí dân hùng anh

(Hỏi) Thế nước yếu lấy ǵ lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

(Hỏi) Thế nước yếu lấy ǵ lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

Thề liều thân cho sông núi

Muôn Năm Lừng Uy!!
  Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Biên thùy rung chuyển
Tuông giày non sông rền vang tiếng vó câu
Gây oán ngh́n thu
Toàn dân Tiên Long! Sơn hà nguy biến!
Hận thù đằng đằng! Nên ḥa hay chiến?
Diên Hồng tâu lên cùng Minh đế báo ân
Hỡi đâu tứ dân!

Ḱa vừng hồng tràn lan trên đỉnh núi
ôi Thăng Long! Khói kinh kỳ phơi phới
Loa vang vang, chiếu ban truyền bốn hương
Theo gió bay khắp miền sông núi réo đời.

Ḷng dân Lạc Hồng nh́n non nước yêu quê hương
Giống anh hùng nâng cao chí lớn
Giống anh hùng đua sức tráng cường.
Ta lên đường ḷng mang tâu đến long nhan
Gịng Lạc Hồng xin thề liều thân liều thân!

Đường c̣n dài
Hờn vương trên quan tái
Xa xa trông áng mây đầu non đoài

Trông quân Nguyên tàn phá non sông nhà
Đoạt thành tŕ toan xéo giày lăng miếu
Nh́n bao quân Thoát lấn xâm tràn nước ta
ôi sông núi nhà rền tiếng muôn dân kêu la

(Hỏi) Trước nhục nước nên ḥa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!

(Hỏi) Trước nhục nước nên ḥa hay nên chiến?
(Đáp) Quyết Chiến!

Quyết chiến luôn
Cứu nước nhà
Nối chí dân hùng anh

(Hỏi) Thế nước yếu lấy ǵ lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

(Hỏi) Thế nước yếu lấy ǵ lo chiến chinh?
(Đáp) Hy Sinh!

Thề liều thân cho sông núi

Muôn Năm Lừng Uy !        Xin Bấm Vạ Đây Để Nghe Nhạc Trong You Tube
                                                 http://www.youtube.com/watch?v=qE3zoYGh3h4

                                            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hội Nghị Diên Hồng Hải Ngoại  


HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG
Nhạc: Lưu Hữu Phước


Niềm Tin Diên Hồng


 Diên Hồng là một hội nghị quốc dân đầu tiên của người Việt Nam năm 4073 Việt lịch (1284 dl) và cũng là một hội nghị quốc dân đầu tiên của nhân loại được triệu tập bởi nhà cầm quyền để t́m hiểu dân tâm và thăm ḍ dân ư (Trưng Cầu Dân  Ư). Đây là một sinh hoạt dân chủ trong quốc sự hay nói cách khác là một sinh hoạt dân chủ trong chính trường của người Việt Nam. Nó đă  làm nổi  bật lên những nét đep tuyệt vời của một nền văn hóa nhân bản hay thường gọi là nền văn hiến trong thế kỷ thứ 40 của Việt lịch.

  Hăy t́m một sự tổng hợp cuả những nét đẹp văn hiến đó, hầu góp phần trong việc thắp sáng niềm tin vào nền tảng văn hiến ngàn đời của Việt tộc trước cơn quốc nạn hiện đang bị những dối trá, bạo lực, hận thù thống trị  và chủ nghĩa ngoại lai nô dịch hoá và ngu đầng hóa dân tộc Việt Nam; Hầu phục hoạt nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.

 1- Hào Khí:
  Hội nghị Diên Hồng đă tạo nên một hào khí dân tộc kiên cường và bất khuất trước giặc ngoại xâm và kế thừa một truyển thồng tự chủ đă được vinh danh

           Kể từ mấy ngàn năm lịch sử,

         Trên chiến trường kim, cổ, Đông, Tây,

         Bốn mươi quốc thổ dưới tay,

           Chưa từng thấy chuyện xưa nay bao giờ.

          Hơn nửa mảnh thế đồ dẵm nát,

          Giặc Nguyên chưa thỏa đất tung hoành;

         Nào ngờ giấc mộng Nam chinh

           Ba lần tràn xuống tan tành cả ba.

          Đánh cho giặc biết ta Văn-Hiến,

         Cho ngàn sau hănh diện giống ḍng,

         Cho cao đại nghĩa Diên-Hồng,

        Cho t́nh thế giới c̣n trong loài người ...

         

* Hội nghị Diên Hồng:

 Triệu tập các bô lăo khắp trong nước.


          Tết Giáp-Thân (dl.1284) mờ trời gió cát,

         Đại quân Nguyên đồng loạt tiến công,

         Bộ từ Hồ-Quảng đột xông,

         Thủy quân xuất phát từ vùng Quảng-Châu.

          Trước t́nh thế hai đầu thọ địch

         Hưng-Đạo Vương thống lĩnh ba quân;

         Riêng c̣n ngại nỗi toàn dân

         Đồng tâm hiệp lực chung phần nước non.

          Từ sơn cốc, hương thôn, bộ thuỷ

         Những bạc đầu trực chỉ Thăng-Long,

         Đáp lời dự hội Diên-Hồng,

          Trước bàn quốc sự sau chung chuyện nhà.

         Ngoài ải Bắc tin về dồn dập,

         Cơi Nam thuỳ khẩn cấp quân đi;

         "Sơn hà xă tắc lâm nguy,

          "Hoà th́ nước mất, chiến th́ thân vong!"

          Khắp bô lăo một ḷng xin đánh,

         Khắp làng thôn một lệnh kháng Nguyên,

         Vừa khi tin ở Bắc biên

          Thoát Hoan quân đă đóng miền Nam-Quan.

          Sai A-Lư chiêu an trá thuyết

         Dụ mượn đường sang diệt Chiêm vương,

         Sự thành tất có tuyên dương,

          Nhược bằng chống lại miếu đường nát tan!

        ( Trích Tuyện Sử của Vũ T.T)


 
 2- Tinh Thần Bất Khuất:
      Đă thể hiện một tinh thần "Uy Vũ bất năng khuất" cuả một dân tộc có một truyền thống kiên cường và hào hùng trước những cuộc xâm chiếm cuả kẻ thù truyền kiếp từ phương Bắc.

 3- Ư Chí Quật Khởi:
    Đă tiếp nối bao thế hệ từ thời dựng nước cho đến Đinh, Lê và Lư, một ư chí quật khởi trước những bất công và tham tàn trong nước, trước sự hung tàn và độc ác cuả  kẻ thống trị ngoại bang trên đất nước.

 4- Dân Tâm:
    Hội nghị Diên Hồng đă thể hiện được trọn vẹn ư nghĩa tuyệt vời của dân tâm trong quốc sự và trước sự tồn vong của quốc dân và quốc gia, trước cảnh quốc phá, gia vong. Lấy Dân Tâm làm kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là thượng sách kế trong quốc sự.

 5- Niềm Tin:
   Diên Hồng là một khởi điểm của một sinh hoạt dân chủ trong đó dân tâm và dân ư được nhà cầm quyền lắng nghe và thực thi, là một nét đẹp tuyệt vời của nền dân chủ nhân bản trong đó t́nh người và nghĩa làm người được tôn vinh và tôn trọng, là một kim chỉ nam của một thể chế dân chủ nơi mà nếp sống được hài ḥa giữa việc nước (quốc) và việc nhà (gia), giữa quốc quyền và dân quyền.

 Diên Hồng là niềm tin của:
     (1) Tự chủ: Giặc xâm lăng cho dù mạnh bạo và hung hăn như thế nào cũng không khuất phục được Việt tộc mà phải tan hàng rút về nước. Giành lại nển tự chủ cuả dân tộc.
    (2) An lạc: Nơi hài ḥa của t́nh người và nghĩa làm người trong việc nước (quốc) và việc nhà (gia), giữa đời sống vật chất và tinh thần.
    (3) Dân chủ: Nơi mà dân tâm và dân ư được nhà cầm quyền lắng nghe và thực thi. Lấy nhân tâm và dân tâm làm phương tiện và kế sách "An Dân & lạc Quốc".
    (4) Văn hiến: Làm sáng ngời những nét đẹp tinh anh dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử hơn bốn ngàn năm. Nơi mà phẩm giá cuả con ngướ (hiến) được đề cao ngang hàng với phẩm chất cuả nếp sống loài người (văn), đă thành một hiến chương lập quốc bất thành văn cuả Việt tộc. 

6-  Kết:
  Thắp sáng niềm tin Diên Hồng là phục hoạt tinh thần bất khuất, hào hùng và ư chí quật khởi của Việt tộc trước những áp bức, lạm quyền, thối nát của nhà cầm quyền; Trước những mưu đồ xâm lấn và thôn tín của lân bang, trước những sắp xếp của thế lực quốc tế và đồng hành cùng bước tiến của nhân loại.

     Niền tin Diên Hồng là niền tin cuả : Tự ChủAn Lạc để phục hồi một thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

  Thắp sáng niềm tin Diên Hồng là nhiệm vụ và bổn phận của nhà cầm quyền và của mỗi người dân nước Việt.

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là làm sáng ngời niền tin Diên Hồng và góp phần phục hồi nền Văn Hiến ngàn đời cuả Việt tộc

Nam Phong tổng hợp
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang: Hội Nghị Diên Hồng

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuân ngữ tải nhanh)
www.vietnamvanhien.com (Kinh Tế  & Tài Chính)
www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến với hơn 4500 tác phẩm)

Email: thuky@vietnamvanhien.net