Năm Thứ 4892
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comNhóm mạng Việt Nam Văn Hiến xin được trân trọng lưu trữ và phổ biến những biên khảo và sáng tác của triết gia - nhà cách mạng  X.Y. Thái Dịch Lư Đông A, để tri ân sự hiện hữu của ngài trong ḍng sinh mệnh Việt cùng những đóng góp vô cùng quư báu cho nền văn hóa Việt .

Trang Tác Giả

X.Y.Thái Dịch Lư Đông A

 STT
 Đề Tài (Bấm vào đề tài đọc tiếp)
9
  Thiết Giáo
8
  Nền Triết Học Chính Thống
7   Vấn Đề Việt Nam
6
 Chính Khí Việt -Thơ
5
 Chu Tri Lục ( Thuyết Duy Dân)
4
 Đạo Trường Ngâm (Thơ)
3
 Việt Sử Thông Luận (Lịch sử Việt)
2
 Thơ Vô Đề (Thơ)
1
 Huyết Hoa (Triết thuyết)


Lược Tiểu Sử  X.Y. Thái Dịch Đông A

 X.Y. Thái Dịch Đông A tên thật Nguyễn Hữu Thanh, sinh năm 1920, tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, tại huyện Kim Bảng  tỉnh Nam. Ông thông hiểu về Dịch , Phật Học, Lịch Sử, v.v... khi mới 16 tuổi. Theo lời kể, ông được linh quang thần nhập thể  vào lúc 16 tuổi, nên được khai mở trí tuệ: đọc rất mau, thâu tóm tưởng rất lẹ.

Năm 1942, Ông đến thư viện Liễu Châu (Trung Hoa) để kiểm lại các sách viết về triết học, lịch sử, xả hội, khoa học Tây Phương Đông Phương, nghiên cứu địa Trung Hoa, đồng thời khảo sát thêm về lịch sử văn minh Việt. Tại đây, Ông bắt đầu viết các sách thuộc bộĐại Việt Duy Dân  Đại Cương Thảo Án Quốc Sách Toàn Pho”, tức các sách thuộc chủ thuyết Duy Dân Nhân Chủ. Sách Ông viết rất nhiều (khoảng 30 bộ) nhưng phần lớn không được phổ biến nhiều do, một số bị thất lạc. Sách của Ông dùng nhiều từ ngữ Hán Việt, ư tưởng rất xúc tích, cách tŕnh bày với dạng thức đặc biệt.

          Đông A khai triển văn hóa truyền thống dân tộc kết hợp với các suy về sự kết cấu hội nhân loại hội tự tính để lập thuyết. Một cách giản lược, lấy người làm trục, căn bản triết của chủ nghĩa Duy Dân ba b́nh diện ba thành phần biện chứng đưa đến một quan điểm thống nhất, đại đồng, chân xác về người:

-         trụ: duy nhiên, nguyên.

-         Nhân loại: duy nhân, nhất nguyên.

-         Dân tộc: duy dân, đa nguyên tương đối.

 

trụ một lănh vực thuần túy khách quan...trong đó con người sinh vật đặt thù luôn luôn nổ lực vượt trên vận động tự nhiên để thành lập hội nguyên thủy hội tự tính, từ đó con người mới xứng danh người. Ư niệm hội ư niệm căn bản của mọi quan điểm về người.

          Ngày 1 tháng 1 năm 1943, X.Y. Thái Dịch Đông A sáng lập Thư Trưởng Việt Duy Dân Đảng để đấu tranh chống Pháp chống Cộng. thời chưa đến với người Quốc Gia chân chính, nên sau trận Nga My (1945) Ḥa B́nh (1946) đấu kháng với Cộng Sản, Ông tuyên bố giải tán Đảng biệt tích, lúc ấy Ông 26 tuổi. Sau năm 1946, người ta không c̣n ghi nhận những hoạt động nào của Ông, ngoài những lời đồn đăi Ông đă bị Cộng Sản thủ tiêu như đă thủ tiêu lănh tụ của các đảng phái cách mạng thời đó. Tuy nhiên các quan t́nh báo Pháp ngay cả Cộng Sản Việt Nam đă không bằng chứng nào chứng tỏ Ông đă bị sát hại cả.

           Nhà cách mạng Đông A đă quyết tâm đi làm cách mạng cứu nước giữ ṇi bằng cả trái tim đầy máu nóng, một ḷng yêu nước thương ṇi nồng nàn. Các tác phẩm của Ông ngoài phần văn chương trác tuyệt tâm huyết ngút trời đối với Quốc Gia Dân Tộc, c̣n một hệ tưởng tuyệt vời cao sâu thực tiển, nhân ái, viễn kiến chính trị suốt dọc, làm nền tảng cho cuộc cách mạng phục hoạt sắp tới cho dân tộc Việt một cuộc cách mạng khuôn mẫu cho nhân loại sau này. Các tác phẩm của Ông đă được xuất bản : Đạo Trường Ngâm, Huyết Hoa, Chu Tri Lục, Duy Nhân Cương Thường, Thiết Giáo, Việt Sử Thông Luận, một số tài liệu.

          Tóm lại, lănh tụ X.Y. Thái Dịch Đông A được kể một trong số ít triết gia Việt Nam, một nhà cách mạng nhân bản hội, một nhà chính trị đạo đức, một nhà đại thi hào của dân tộc.

Gió Đáy thuộc Duy Dân Học , xuất bản thứ nhất tại Sài G̣n, Việt Nam tháng 9 năm 1969 (Kỷ Dậu 4848 tuổi Việt)


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  Thái Dịch Lư Đông A
www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 7100 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đă đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối vềLấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy T́nh Người thay cho dối trá và hận thù. Lấy Nghĩa Làm Người thay cho tham nhũng và độc quyền là phương châm hành động của Nghĩa Sĩ Văn Hiến


Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm kế sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam của thể chế Dân Chủ Văn Hiến.

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ư kiến của quư nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.