Tác Giả
NGUYỄN ĐẠT THỊNH


Nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh gốc Quân Đội: ông xuất thân khóa 6 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, chức vụ sau cùng là Trung tá Trưởng Phòng Báo Chí, thuộc Cục Tâm Lý Chiến, tổng cục Chiến Tranh Chính Trị. Sau 04/75, ông tạm cư Hawai , chạy Taxi. Hiện ông định cư tại Houston, TX.


Tác phẩm: Mộng Xuân (1963). Dường Như Mùi Hương (1968). Tương Khúc Dậy Thì (1968). Di Sản (1976). Đôi Mắt Phương (1987). Chân Dung Tên Khủng Bố (1997). Mua Vợ (2004).

Trước 1975, ông chủ trương Tuần Báo Diều Hâu và Chương trình Vành Khăn Sô. Ông viết nhiều bài Chính Trị Giả Tưởng khả dĩ giúp các nhà Lãnh đạo bấy giờ có cái nhìn sâu rộng hơn về thực trạng cuộc chiến ý thức hệ.

Sau 1975, ông tốt nghiệp Đại Học Báo Chí Hoa Kỳ, tại viện đại học Hawaii,, vẫn viết nghị luận thường xuyên cho các Nhật báo tại Cali và Texas....Hiện ông là chủ bút Thời Báo Houston.
Nhà văn Nguyễn Đạt Thịnh gởi cho Phố Núi Pleiku hai truyện ngắn và ông hứa là sẵn sàng cộng tác với Nhóm Chủ trương trong khả nằng của ông, (chỉ cần sống thêm 20 năm nữa là ông đại thọ 100!) 

Nguồn:http://www.phonuipleiku.org/index.php?option=com_content&view=article&id=127:cuc-tinh-cui-i-nha-vn-nguyn-t-thnh

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Phút Thành Thần Của Tướng Lê Văn Hưng
Nguyễn Đạt Thịnh
2
Cuộc Tình Cuối Đời
Nguyễn Đạt Thịnh
3
Đôi Mắt Phượng
Nguyễn Đạt Thịnh
4
Tưởng Niệm Phạm Huấn
Nguyễn Đạt Thịnh
5
Một Tài Liệu 42 Năm Cũ
Nguyễn Đạt Thịnh
6
Đáy Địa Ngục
Nguyễn Đạt Thịnh
7
Phỏng Vấn Ông Nguyễn Văn Ngân (Cố Vấn TT Thiệu)
Nguyễn Đạt Thịnh
        Trở lại trang mặt