Tác Giả

NGUYỄN THỊ VINH


Nhà Văn Nguyễn Thị Vinh

 

Sinh ngày 15.7.1924 tại làng Vân Hoàng tỉnh Hà Ðông; Bà là ba thành viên cuối cùng của TỰ Lực Văn Đoàn.

Chủ bút tạp chí Tân Phong (Sàigòn). Chủ nhiệm báo Ðông Phương (sàigòn).

Bà cũng là thành viên của Hội Đồng Giám Khảo Giải Văn Học Nghệ Thuật Toàn Quốc VNCH


Ðịnh cư tại Na Uy từ năm 1984
  tiếp tục hoạt động văn học trong vai trò Chủ Nhiệm tạp chí văn nghệ Hương Xa. Và là thành viên trong nhóm chủ biên nhà xuất bản Anh Em 

Tác phẩm đã xuất bản:

Hai Chị Em (1953)
Thương Yêu (1954)
Xóm Nghèo (1958)
Men Chiều (1960)
Thơ Nguyễn Thị Vinh (1972)
Cô Mai (1972)
Vết Chàm (1973)
Na Uy Và Tôi (1994) 


Nguồn:http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=3128

Nhà văn Nguyễn Thị Vinh, qua đời ngày 8 tháng 1 năm 2020 tại Na-Uy.
STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Nhất Linh và Xóm Cầu Mới
Nguyễn Thị Vinh
2
Men Chiều
Nguyễn Thị Vinh
3
Tưởng Nhớ "Một Vài Kỷ Niệm Với NV Nguyễn Thị Vinh"
Dự Thị Diễm Buồn
4
Tưởng Nhớ Nhà Văn Nguyễn Thị Vinh
Vương Trùng Dương
5
Biệt Gia Đình
Nguyễn Thị Vinh
6
Thương Yêu (truyện dài)
Nguyễn Thị Vinh
7
Nhà Văn Nguyễn Thị Vinh
Mặc Lâm
8
Biệt Ly Đình
Nguyễn Thị VInh
9
Hai Chị Em
Nguyễn Thị Vinh
10
Nổi Sóng
Nguyễn Thị Vinh
11
Thơ Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị VInh


        Trở lại trang mặt