Tác Giả
PHẠM BÁ HOA


Đại Tá Phạm Bá Hoa

Phạm Bá Hoa, sinh năm 1930 tại làng Đại Ngãi, quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nhập ngũ ngày 12 tháng 5 năm 1954 vào Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, thuộc tài nguyên sĩ quan trừ bị khóa 5. Vì không đủ cơ sở, được gởi lên học Trường Võ Bị Liên Quân/Đà Lạt. Trở về Thủ Đức dự lễ tốt nghiệp khóa Vì Dân cuối tháng 1 năm 1955, với cấp bậc Thiếu Úy.

Lần lượt giữ các chức vụ: 
Trung Đội Trưởng/Tiểu Đoàn 510 Khinh Quân. 
Đại Đội Trưởng/Tiểu Đoàn 510 Khinh Quân. 
Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 2/Trung Đoàn 35/Sư Đoàn 12 Khinh Chiến. 
Trưởng Ban 3 Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 35/Sư Đoàn 12 Khinh Chiến. 
Trưởng Ban Hành Quân, rồi Phó Phòng 3/Sư Đoàn 21 Bộ Binh. 
Chánh Văn Phòng Tư Lệnh Sư Đoàn 21 Bộ Binh. 
Chánh Văn Phòng Tham Mưu Trưởng Liên Quân/Bộ Tổng Tham Mưu. 
Chánh Văn Phòng Tư Lệnh Quân Đoàn III. 
Chánh Văn Phòng Tổng Trưởng Quốc Phòng. 
Chánh Văn Phòng Tổng Tham Mưu Trưởng. 
Tỉnh Trưởng/Tiểu Khu Trưởng Phong Dinh (Cần Thơ). 
Chánh Sở Kế Hoạch/Tổng Cục Tiếp Vận/Bộ Tổng Tham Mưu . 
Chỉ Huy Phó Bộ Chỉ Huy 4 Tiếp Vận. 
Cục Trưởng Cục Mãi Dịch. 
Tham Mưu Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận/Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.

Thăng cấp: 
Trung Úy, tháng 2 năm 1957. 
Đại Úy, tháng 11 năm 1961. 
Thiếu Tá, tháng 11 năm 1963. 
Trung Tá, tháng 12 năm 1965. 
Đại Tá, tháng 9 năm 1969.

Theo học: 
Khóa Đại Đội Trưởng, chi nhánh Trường Võ Bị Liên Quân/Đà Lạt 1956. 
Khóa Tham Mưu, Trường Đại Học Quân Sự/Sài Gòn 1960. 
Khóa Chỉ Huy&Tham Mưu Cao Cấp, Trường Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp/Đà Lạt 1970.

Sau 1975 ở lại và trả giá rất đắc bằng những năm (1975-1987) trong lao tù VC.

Được đến Hoa Kỳ diện H.O và hiện định cư tại Tiểu Bang Texas năm 1991.
 

Nguồn:http://nguyentin.tripod.com/dt_phambahoa.htm


STT

 Tác Phẩm 
Tác Giả
1
Đôi Dòng Ghi Nhớ (Hồi Ký ChínhTrị)
Phạm Bá Hoa
2
Ký Sự Trong Tù
Phạm Bá Hoa
3
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Tự Truyện Phạm Bá Hoa
4
Ngày 19 tháng 6 Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Phạm Bá Hoa
5
Chân Dung Người V Lính VNCH
Phạm Bá Hoa
6
Tản Mạn Chuyện Quê Hương Và Quân Ngũ
Phạm Bá Hoa
7
Trận Chiến Dựng Lại Cờ Vàng
Phạm Bá Hoa
8
Cuộc Rút Quân Trên Đường Số 7 (Ngày 17 Tháng 3 Năm 1975) Phạm Bá Hoa
9
Viết Về Bài "Tướng Trần Thiện Khiêm" của Trần Ngọc Giang
Phạm Bá Hoa        Trở lại trang mặt