Tác Giả

PHẠM KIM VINH (1931-2000)


Quận Cam (VB).- Luật sư Phạm Kim Vinh, cũng là nhà báo bút hiệu Trương Tử Phòng đã từ trần vào buổi sáng ngày 25 tháng 1 năm 2000 tại tư gia, thị xã Fountain Valley, Quận Cam, California, hưởng thọ 69 tuổi.

Ông Phạm Kim Vinh là cựu sĩ quan cao cấp của QL.VNCH; khi còn mang cấp đại úy, ông đã là một trong những giảng viên ưu tú về lý luận chiến lược quân sự tại trường Đại học Quân sự (sau này là trường Chỉ huy & Tham mưu). Dưới bút hiệu Trương Tử Phòng, ông là tác giả nhiều bài phân tích sâu sắc về quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội. Xin giải ngũ ở cấp bậc trung tá, ông tiếp tục viết báo và sau đó hành nghề luật sư, đồng thời giảng dạy tại trường Cao Đẳng Quốc Phòng, Đại Học Chiến Tranh Chính Trị.
Về biên khảo và sáng tác, ông là tác giả của 37 tác phẩm rất có giá trị, tác phẩm cuối cùng của ông phát hành năm 1999 là cuốn Tôn Vinh Cuộc Chiến Đấu Thần Thánh Của Quân Đội VNCH.

Nguồn:https://vietbao.com/a92359/luat-su-pham-kim-vinh-tu-tran-tho-69-tuoi


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để nghe/đọc tiếp)
Tác Giả
1
Cái Chết Của Miền Nam Việt Nam
Pham Kim Vinh
2
 Phạm Kim Vinh không còn nửa
RFA
3
Cuộc Tự Vệ Văn Hóa Việt Tại San Jose
Phạm Kim Vinh
4
Tổng Thống Ngô Đình Diệm
Phạm Kim Vinh
5
Tôn Vinh Cuộc Chiến Đấu Thần Thánh Của QLVNCH (trích)
Phạm Kim Vinh
6
Giáo Sư Phạm Kim Vinh Nói Chuyện Với Báo Chí Mỹ Về Chiến Tranh Việt Nam
Nguyễn Huỳnh Mai
    7
Duyên Anh Và Mặt Trận Quốc Tế Vận
Phạm Kim Vinh
   8


        Trở lại trang mặt