Tác Giả
PHẠM THẾ TRUNG


Điêu Khắc Gia Phạm Thế Trung


STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Đài Tưởng Niệm Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Phạm Thế Trung
2
Lê Lợi Khởi Nghĩa Phạm Thế Trung
3
Đài Tưởng Niệm Ký Gỉa Canada Phạm Thế Trung
4
Thầy Tôi - Điêu Khắc Gia Lê Văn Mậu Phạm Thế Trung
5
Tượng Đài MẸ BỒNG CON VƯỢT BIỂN Phạm Thế Trung
6
Tượng Nhạc Sỹ Trần Văn Trạch Phạm Thế Trung
7
Viết Về Người Thầy Cũ - Họa Sĩ Hiếu Đệ
Phạm Thế Trung
8
Kỷ Niệm Với Nguyễn Xuân Hoàng
Phạm Thế Trung
9
Tượng đài Nhà Bác Học Petrus Trương Vĩnh Ký
Phạm Thế Trung
10
Tin Ngắn & Hình Ảnh Buổi Trình Bày Về NTBHHN
Phạm Thế Trung
11
 Ủy Ban Xây Dựng NTBHHN - Tin Tức & Thông Báo
Phạm Thế Trung
12
Mô hình Tượng Đài "Đồng Minh Việt Mỹ"
Phạm Thế Trung
13
Mô hình tượng đài Tưởng Niệm "Anh Ở Lại Charlie"
Phạm Thế Trung
14
Một Điêu Khắc Gia Việt Nam Được Chọn Trong Phim...

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 4900 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt