Giáo Sư
PHẠM VIỆT TUYỀN

(1926-2009)




Nhà văn Phạm Việt Tuyền, ông còn có bút hiệu khác là Thanh Tuyền, sinh ngày 15 tháng 7 năm Bính Dần (theo giấy tờ 15-08-1926)

Nhà văn Phạm Việt Tuyền thực ra còn làm việc ở nhiều lĩnh vực ngoài sáng tác.
Thời trứớc năm 1975, ông từng là cựu chủ nhiệm đời thứ 2 của báo Tự Do, từng giữ chức Tổng Giám Đốc Việt Tấn Xã, từng sinh hoạt và giữ chức Tổng Thư Ký Hội Văn Bút VN, và từng là giaó sư trung học.

Nhà văn Phạm Việt Tuyền đã từ trần vào sáng Thứ Hai 16-2-2009 tại Strasbourg, Pháp Quốc.



Tác phẩm

đã xuất bản:

- Trên Đường Phụng Sự (kịch, 1947) 
- Phá Lao Lung (thơ, 1956) 
- Nghệ Thuật Viết Văn (biên khảo, 1952) 
- Nghị Luận Văn Chương (biên khảo, 1953) 
- Nghị Luận Luân Lý Phổ Thông (1953) 
- Quan Điểm về Mấy Vấn Đề Văn Hóa (1959) 
- Phương Pháp Nghị Luận, Phân Tích và Phê Bình Văn Chương (1969) 
- Tôi Đọc Thơ ( phê bình, 1971) 
- Cửa Vào Phong Tục Việt Nam (biên khảo, 1972) 
- Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính với phần giới thiệu và phê bình của Phạm Việt Tuyền (1974). 


____________________________________________
- tiểu sử sơ lược của ông của Trung Tâm Văn Bút
Nguồn: vietbao.com/D_1-2_2-282_4-140099/

STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
Phạm Việt Tuyền
Du Tử Lê - Nhật Tiến
2
Giáo Sư Phạm Việt Tuyền
Vương Kỳ Sơn
3
Nghệ Thuật Việt Văn (dẫn đến mạng khác)
Phạm Việt Tuyền
4
Cửa Vào Phong Tục Việt Nam
Phạm Việt Tuyền
5


6


7


8











        Trở lại trang mặt