Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.info


Long weekend tun này TCTNV xin thân gi đến quý bng hu tài liu v sc mnh Hi Quân ca M đ so sánh tương quan lc lượng gia M và hi quân va mi phô trương ca Tàu cng nhân dp k nim 60 năm QK.

 

Mến

TCTNV
xuantuanbui06@gmail.com

 

Quân Lc Hoa Kỳ đi thao dược ti Bin Đông

 

Ngày 10/9, Navy Times dn công b ca Hi quân M cho hay, M s thc hin  mt cuc đi tp trn Đông Nam Á vi tên giValiant Shield 2010 bt đu t ngày 12 đến 21/ 9/ 2010 vi s tham gia ca hàng không mu hm  USS George Washington, 18 tàu ni và tàu ngm, lc lượng thu quân lc chiến và không quân.M
c đích ca cuc thao dược  này là thc tp các hot đng bo đm an ninh trên bin và duy trì s sn sàng chiến đu ca các lc lượng thng nht đ phát giác, theo dõi và vô hiu hoá sc mnh ca đi phương trên bin, trên không, trên b và không gian mng phù hp vi các nhim v đt ra.

Đ
i din ca Hi quân M, Ensin Joe Painter cho biết, trong tiến  trình thao dược s thc thi các hot đng cô lp chiến trường, phòng th  áp chế  không quân đi phương, đưa ra các phương pháp tác chiến chng tàu ngm, gii phóng tù binh, trinh sát, quan sát. 
Map of Palau

Theo kế hoch thao dược, các tàut đo
Palau
phía nam bin Philippines s vượt qua 800 dm v phía đông bc đến đo Guam trong nhóm đo Marian

.


Hàng không m
u hm USS George Washington dn đu nhóm tn công hàng không và  các phương tin đ b trong thành phn ca trc thăng đ b

 

Essex, cùng hàng lot tàu chiến ti tân khác như: tàu đ b Harpers Ferry


A Small Salvage Craft Carried By The Amphibious Dock Landing Ship Uss Harpers Ferry (lsd 49) Is Launched Into The Sasebo Bay. Stock Photo

, tàu tun tiu

Cowpens, khu trc h

 John S. McCain, h tng h

Vandegrift và Crommelin, tim thũy dĩnh đa năng City of Corpus Christi, Tucson, Buffalo và

Hawaii,

tàu trinh sát đi dương Able...


Trong cuc tp trn này, không quân M s cho ra mt các máy bay tiêm kích F/A-18 Hornet, máy bay phát hin t xa E-2C Hawkeye Airborne, máy bay tác chiến đin t EA-6B Prowler

EA-6B Prowler - by Richard VanderMeulen

Tr
c thăngHH-60 Seahawk, máy bay chng ngm P-3C Orion và máy bay trinh sát vô

tuyến đin EP-3 Aries.EP-3 Aries.


Tham gia cu
c tp trn ln này còn có các lc lượng thu quân lc chiến: Đi quân vin chinh 31, nhóm không quân 12, các máy bay tiêm kích F/A-18 Hornet, AV-8B Harrier và máy bay tiếp nhiên liu trên không KC-130. Ngoài ra, lc lượng không quân M s cho ra mt máy bay ném bom B-52, máy bay tiêm kích F-15C/D, F-16 vàF-22, máy bay tiếp nhiên liu

KC-135 và máy bay cnh báo sm E-3 Airborne.

 USS George Washington ca Hi quân M

Máy bay tiêm kích F/A-18 Hornet

 

 E-2C Hawkeye Airborne Máy bay ném bom B-52 Stratofortress tham gia tp trn Valiant Shield 2010

TCTNV
xuantuanbui06@gmail.com

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang Quốc Phòng2
www.vietnamvanhien.info
Email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống văn hiến hầu phục hồi nền An Lạc & Tự Chủ.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt


Trang [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]