Việt Nam Văn Hiến
Năm Thứ 4889

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Tin Y Dược

 Bác sĩ Trần Mạnh Ngô

www.yduocngaynay.com


27.01.2011

Sphingosine 1- phosphate và Bnh Đng Mch Vành Tim

Trong đin báo Basic Research in Cardiology, July 23, 2010, Katherine J. E. Sattler và các cng s viên tìm hiu vai trò ca Sphingosine 1- phosphate (S1P) trong huyết tương và cht Lipoproteins trng lượng cao (HDL) b hư hi trong bnh đng mch vành tim.

Kết qu cho thy bnh nhân b nhi máu cơ tim (vi triu chng trong vòng 12 gi) có mc S1P cao nht trong huyết tương. Cht S1P vi mc HDL bình thường hoá trong huyết tương tăng cao trong bnh đng mch vành tim, và cao hơn na trong bnh nhi máu cơ tim. Lý do có th ti HDL không xâm nhp (uptake) được vào S1P trong huyết tương bnh nhân đng mch vành tim, và được coi là mt du n quan trng lon chc năng ca HDL.

Trong báo British J. Cancer, 95: 1131, 2006, Bs RA Sabbadini tham kho và tóm tt nhng khám phá cho biết S1P là mt cht có tim năng gây ung thư và to mch. S1P là mt phân t lin h tác dng sinh hc vào cht m lipid, có th dùng trong vic hoch đnh thuc căn bn m điu tr ung thư hay nhng bnh khác.

Sphingosine 1- phosphate (S1P) thuc th loi Sphingolipid. Được coi là mt cht hot hoá trung gian ca cht m lipid. S1P là mt sn phm do sphingosine kinase gây hin tượng phosphorylation cho Sphingosine. S1P làm tế bào tăng trưởng và kìm hãm hin tượng t hy (apoptosis).

S1P không có nhiu trong mô nước. Có th là mt cht trung gian trong máu liên h HDL và gi vai trò quan trng trong vic điu chnh h thng mch máu và min dch.

Nói v h thng mch máu, S1P điu hoà to mch (angiogenesis), gi cân bng h thng thm thu và h mch (vascular stability).

Nguồn: http://www.yduocngaynay.com
Trang mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang : Tin Y Dược
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.com
Email: thuky@vietnamvanhien.net

Trang mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiến hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt