Năm Thứ 4892

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comGiới Thiệu
  Tác Giả Trần Gia Phụng


 Giáo sư Trần Gia Phụng
 • Nguyên quán: tỉnh Quảng Nam
 • Tốt nghiệp Ban Sử Địa Đại Học Sư Phạm Huế năm 1965
 • Tốt nghiệp Cử nhân Giáo khoa Sử học Đại Học Văn Khoa Huế năm 1965
 • Trước năm 1975: Giáo sư trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng và
 • Giảng viên Viện Đại Học Cộng Đồng Đà Nẵng năm 1974.
  • 1975-1995: Nghỉ dạy, sinh sống tại Đà Nẵng và Sài Gòn.
  • 1995 đến nay: Định cư tại Toronto, Canada.
Liên lạc   Email: phungtrangia@yahoo.com

Tác Phẩm Đã Xuất Bản

Các tác phẩm do giáo sư Trần Gia Phụng biên khảo và xuất bản:
 1. Trung Kỳ dân biến 1908 (Toronto, 1996)
 2. Những câu chuyện Việt sử (Toronto, 1997)
 3. Những cuộc đảo chánh cung đình Việt Nam (Toronto, 1998)
 4. Những câu chuyện Việt sử tập 2 (Toronto, 1999)
 5. Những kỳ án trong Việt sử (Toronto, 2000)
 6. Quảng Nam trong lịch sử (Toronto, 2000)
 7. Án tích cộng sản Việt Nam (Toronto, 2001)
  Giải nhất Giải Văn học năm 2002 của Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do.
  (Lễ Trao giải tổ chức tại Anaheim, California, ngày 10-8-2002.)
 8. Ải Nam Quan (Toronto, 2002)
 9. Những câu chuyện Việt sử tập 3 (Toronto, 2002)
 10. Exposing the Myth of Ho Chi Minh (Toronto, 2003)
 11. Quảng Nam trong lịch sử tập 2 (Toronto, 2003)
 12. Việt sử đại cương tập 1 (Toronto, 2004)
 13. Nhà Tây Sơn (Toronto, 2005)
 14. Những câu chuyện Việt sử tập 4 (California, 2005)
 15. Exposing the Myth of Hồ Chí Minh (sách song ngữ, tái bản, xem lại
  và bổ sung, Toronto, 2005)
 16. Việt sử đại cương tập 2 (1428-1802) (Toronto, 2006)
 17. Việt sử đại cương tập 3 (1802-1884) (Toronto, 2007)
 18. Trung kỳ dân biến 1908 (xem lại, bổ sung và tái bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm biến cố nầy)
 19. Việt sử đại cương tập 4 (1884-1945) (Toronto, 2008)
 20. Việt sử đại cương tập 5 (1945-1954) (Toronto, 2009)
      Nguồn: http://www.viethoc.com/Ban-Ging-Hun/tran-gia-phungNhững Biên Khảo Và Sáng Tác cuả Giáo Sư Trần Gia Phụng đã lưu trữ trong nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến như dưới đây: (bấm vào đề tài đọc tiếp)
 

Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang:  GS Trần Gia Phụng

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 5600 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)


Email: thuky@vietnamvanhien.net

"Bất chiến tự nhiên thành" chi kế
Văn Hiến ngàn năm sử đã đề
  Giải trừ quốc nạn bằng Tâm lực
"Nhân Chủ (tự chủ) - An Vi (an lạc)" khai lối vềLấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến là nơi lưu trữ và phổ biến những biên khảo, sáng tác và ý kiến của quý nhân sỹ, thi-văn sỹ và độc giả nhằm hai mục đích: (1) Bảo tồn di sản văn hóa của Việt tộc. (2) Thắp sáng niềm tin Diên Hồng và nếp sống Văn Hiền hầu phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời của Việt tộc.

Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt