Tác Giả
MƯỜNG GIANG


Trung Úy Hồ Đinh
(Ảnh Facebook)

Mung Giang Tên tht H Đinh. 

Các bài biên kho công phu ca ông được đăng trên hu hết báo chí hi ngoi. Mt s tp san trong nước tuy không xin phép nhưng cũng đăng bài ca ông và đi tên tác gi

Tác phm đã xut bn:

-
Bình Thun Quê Hương trong Ngn L, Ký S Lch S.
-
Ngm Ngùi Theo Bước Em Huyn Hoc, Thơ
-
Qua Nhng No Đường Bình Thun, Ký S Lch S

Sp in:

-
Nhng Câu Chuyn Ri Ca H Đinh Mường Giang
-
Bên L Cuc Chiến Vit Nam 1930-2003, ký s

- Mười Hai Con Giáp, biên kho
- Vi
ết T KBC, Thơ.

Ngun:http://www.tvvn.org/forums/threads/ti%E1%BB%83u-s%E1%BB%AD-m%C6%B0%E1%BB%9Dng-giang.6051/


STT
 Tác Phẩm (bấm vào đề tài để đọc tiếp)
Tác Giả
1
27/1/1973: Kissinger Bán Đứng VNCH
Mường Giang
2
Trận Phú Long
Mường Giang
3
Tổng THống Hai Ngày Cuối Cùng Của VNCH
Mường Giang
4
Nhìn Lại Đóng Rác Lịch Sử ... Của CSVN
Mường Giang
5


6


7


        Trở lại trang mặt