Năm Thứ 4895

www.vietnamvanhien.org
www.vietnamvanhien.net
www.vietnamvanhien.info
www.vietnamvanhien.comTân Nhạc 4

(Từ bài 391 -  )
Xin vui lòng chờ vài phút để tải

Tân Nhạc 1 (Từ bài 1-102)
(bấm vào nghe tiếp)

 Tân Nhạc 2 (Từ bài 103-241)
(bấm vào nghe tiếp)
      Tân Nhạc 3 ( Từ bài 242-391)
(bấm vào nghe tiếp)

        Tân Nhạc 4 ( Từ Bài 392-  )

Nhạc Mục
STT
Đề Tài (video phần dưới)

TỔ HÙNG VƯƠNG

Hùng Ca & Hành Khúc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Việt Nam Muôn Năm - Lê Tấn Quốc

Việt Nam Muôn Năm - Nguyệt Ánh

Con Có Một Tổ Quốc

Vua Quang Trung

Trả Lại Cho Dân

Việt Nam Quê Hương Tôi


 408
  Chiến Sĩ Vô Danh
 407
  Đi Giữa Phố Xưa
 406
  10 Ca Khúc Phổ Thơ Thy Lệ Trang Của Bằng Giang
 405
  Quách Phụng Anh & Những Sáng tác Của Tuệ Tâm
 404
  Nụ Cười Mùa Xuân
 403
  Dấu Gai Tình
 402
  Sao Rơi Cuốn Khúc
 401
  Đêm Mơ Thánh Nữ
 400
  Mơ Vương Dáng Hạ
 399
  Ru Con
 398
  Cầu Xin Giáng Sinh
 397
  Plaeku Diễm Tuyệt
 396
  Tổ Quốc Của Tôi
 395
  Tầm Xuân Xanh Biếc
 394
  Mừng Xuân
 393
  Xuân Xa Lạ
 392
 Tình Xuân Muôn ThuởTỔ HÙNG VƯƠNG


HÙNG CA & HÀNH KHÚC QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒAViệt Nam Muôn Năm- Lê Tấn QuốcVIỆT NAM MUÔN NĂM - NGUYỆT ÁNH


CON CÓ MỘT TỔ QUỐC


VUA QUANG TRUNG


TRẢ LẠI CHO DÂNVIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TÔI

CHIẾN SĨ VÔ DANHĐI GIỮA PHỐ XƯA


10 CA KHÚC PHỔ THƠ THY LỆ TRANGCA SĨ QUÁCH PHỤNG ANH & NHỮNG SÁNG TÁC CỦA TUỆ TÂM


NỤ CƯỜI MÙA XUÂN

DẤU GAI TÌNH

SAO RƠI CUỐN KHÚC

ĐÊM MƠ THÁNH NỮ


MƠ VƯƠNG DÁNG HẠRU CON


CẦU XIN MÙA GIÁNG SINH


PLEIKU DIỄM TUYỆT

  
TỔ QUỐC CỦA TÔI


TẦM XUÂN XANH BIẾCMỪNG XUÂN

XUÂN XA LẠ


TÌNH XUÂN MUÔN THƯỞ
Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến
Trang: Tân Nhạc 4

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ - Tải nhanh)
www.vietnamvanhien.info (Tủ sách Văn Hiến - Hơn 9800 tác phẩm)
www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

Email: thuky@vietnamvanhien.org

Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.