Tác Giả
VƯƠNG MỘNG LONG
- Cựu học sinh Trung-Học Trần Quý Cáp, Hội-An.


- Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 20 Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam.

- Chức vụ sau cùng: Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 82 Biệt Động Quân.

- Từ 1975 tới 1988 tù “cải tạo” (13 năm) từ Nam ra Bắc.

- Từ 1993 định cư tại Thành Phố Seattle, Tiểu Bang Washington, USA.

- Năm 2003 tốt nghiệp University of Washington, cấp bằng B.A Social Sciences and Communication.

- Gia cảnh hiện nay: Một vợ, 4 con, 1 cháu nội, 3 cháu ngoại.

Nguồn:https://hung-viet.org/a10697/ong-giao-su-day-su


STT
Đề Tài (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Hồi Ký Vương Mộng Long
Vương Mộng Long
2
Ông Giáo Sư Dạy Sử
Vương Mộng Long
3
Cuối Đường
Vương Mộng Long
4
Tháng Tư Lại Về
Vương Mộng Long
5
Ngày Ta Bỏ Núi
Vương Mộng Long
6
Kẻ Săn Vàng
Vương Mộng Long
7
Niên Trưởng Trương Quang Ân
Vương Mộng Long
8
Thời Thế, Thiện, Ác Và Con Người
Vương Mộng Long


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 6800 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt