Tác Giả
TÍCH CỐC - NGÔ VĂN PHÁT

Cựu Tù Nhân "cải tạo" tại Hoàng Liên Sơn - Bắc Việt
Hiện đang định cư tại Đức quốc.


45 NĂM GIẢI PHÓNG


30 THÁNG 4 GÓP NHẶT LỜI NGƯỜI TRONG CUỘC


THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG NHỚ NGƯỜI QUÁ CỐ
 (THIẾU TÁ TRẦN VĂN BÉ)


STT


   Đề Tài
(bấm vào đề tài đọc tiếp)


Tác Giả

01
42 Năm Nhìn Lại
Tích Cốc - Ngô Văn Phát
02
Dân Hong Kong Biểu Tình Chống Dẫn Độ (audio)
Tích Cốc -  Ngô Văn Phát
03
Cộng Sản Đồng Nghĩa Với Khổ Đau (audio)
Tích Cốc -  Ngô Văn Phát
04
Thành Tích Tặng Đảng Ngày 2.9 (audio)
Tích Cốc -  Ngô Văn Phát
05
45 Năm Giải Phóng (audio)
Tích Cốc -  Ngô Văn Phát
06
Năm Sửu Nói Chuyện Trâu
Tích Cố Ngô Văn Phát
07
Góp Nhặc Lời Người Trong Cuộc
Tích Cốc Ngô Văn Phát

Góp Nhặt Lời Người Trong Cuộc (audio)


Nhóm mạng Việt Nam Văn Hiến

www.vietnamvanhien.net (Tin tức cập nhật thường xuyên)
www.vietnamvanhien.org (Thuần ngữ, tải nhanh)

www.vietnamvanhien.com (Kinh tế & Tài chánh)

www.vietnamvanhien.info (Tủ Sách Văn Hiến, có hơn 7300 Tác phẩm )


Email: thuky@vietnamvanhien.net
Lấy Tâm Lực thay cho vũ lực để giải trừ quốc nạn là phục hoạt nếp sống Văn Hiến và
phục hồi nền "An Lạc & Tự Chủ" ngàn đời cuả Việt tộc.

Lấy Nhân Tâm làm phương tiện, dụng Dân Tâm làm quốc sách "An Dân & Lạc Quốc" là
 kim chỉ nam cuả thể chế Dân Chủ Văn Hiến.


Trở lên đầu trang

Trở Lại Trang Mặt