Tác Giả
HUỲNH ÁI TÔNG

 
Thầy Nguyễn Kim Chi và Thầy Huỳnh Ái Tông năm 2018
(ảnh http://huynhaitong.blogspot.com.au)


Thầy Huỳnh Ái Tông Sinh năm 1941 tại làng Bình Thủy (trên Cù lao Năng Gù), tổng Định Thành, quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên.

Định cư tại Mỹ 1991
Nghỉ hưu 2009.

Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Kỹ Thuật Ban Mê Thuộc.
Cựu Hiệu Trưởng Trường Kỷ Thuật Nguyễn Trường Tộ - Sài Gòn
Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trang Blog: http://huynhaitong.blogspot.com.au/

                      http://culaonanggu.blogspot.com/

Trang m
ạng: http://ahvinhnghiem.org/ebook.html

 FaceBook: Chuyện Bên Ta Vblog


CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI 2019


CHUYỆN VỀ MỘT ÔNG LÃO BÁN RAU


CHS KỶ THUẬT CAO THẮNG TIỆC TÂN NIÊN
MẬU TUẤT 2018ĐI ÚC VÀ TÂN TÂY LAN


NHỮNG KHUÔN MẶT ĐÁNG NHỚ


NHÀ VĂN QUỐC NGỮ THỜI TIỀN PHONG
 HỒ BIỂU CHÁNH

BỘ SÁCH VĂN HỌC VIỆT NAM
Một công trình biên khảo chưa từng có trong lịch sử văn học Việt Nam. Vơí 21 tập, hơn 14 ngàn trang.

Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả
VNVH


STT
                    Tác Phẩm (bấm vào đề tài đọc tiếp)
Tác Giả
1
Báo Chí Và Nhà Văn Quốc Ngữ Thời Sơ Khởi
Huỳnh Aí Tông
2
Văn Học Miền Nam 1623-1954
Huỳnh Ái Tông
3
Văn Học Miền Nam (1954-1975) - Tập 1 Huỳnh Aí Tông
4
Văn Học Miền Nam (1954-1975) -  Tập 2 Huỳnh Aí Tông
5
Văn Học Miền Nam (1954-1975) - Tập 3 Huỳnh Aí Tông
6
Văn Học Miền Nam (1954-1975) - Tập 4 Huỳnh Aí Tông
7
Văn Học Miền Nam (1954-1975) - Tập5 Huỳnh Aí Tông
8
Văn Học Miền Nam (1954-1975) - Tập 6 Huỳnh Aí Tông
9
Văn Học Miền Nam (1954-1975) - Tập 7 Huỳnh Aí Tông
10
Văn Học Miền Bắc (1954-1975) - Tập 1
Huỳnh Aí Tông
11
Văn Học Miền Bắc (1954-1975) - Tập 2 Huỳnh Aí Tông
12
Văn Học Miền Bắc (1954-1975) - Tập 3 Huỳnh Aí Tông
 13
Văn Học Miền Bắc (1954-1975)  - Tập 4 Huỳnh Aí Tông
 14
Văn Học Miền Bắc (1954-1975)  - Tập 5
Huỳnh Aí Tông
 15
Văn Học Việt Nam Cận Và Hiện Đại - Tập 1
Huỳnh Aí Tông
 16
Văn Học Việt Nam Cận Và Hiện Đại - Tập 2
Huỳnh Aí Tông
 17
Văn Học Việt Nam Cận Và Hiện Đại - Tập 3
Huỳnh Aí Tông
18
Văn Học Việt Nam Cận Và Hiện Đại - Tập 4
Huỳnh Aí Tông
19
Văn Học Việt Nam Cận Và Hiện Đại - Tập 5
Huỳnh Aí Tông
20
Văn Học Việt Nam Cận Và Hiện Đại - Tập 6
Huỳnh Aí Tông
21
Văn Học Việt Nam Cận Và Hiện Đại - Tập 7
Huỳnh Aí Tông
22
Truyện Cuả Tôi
      Huỳnh Ái Tông
23
Thà Chết Vinh Hơn Sống Nhục
Huỳnh Ái Tông
24
Tìm Hiểu Về Cải Lương
Huỳnh Ái Tông
  25
Đi Úc Và Tân Tây Lan
Huỳnh Ái Tông
  26
Hò Miền Nam
Huỳnh Ái Tông
  27
Cù Lao Năng Gù
Huỳnh Ái Tông
  28
Đại Dịch Covid-19
Huỳnh Ái Tông
  29
Thiền Là Gì ?
Jiddu Krishnamurty
  30
Nam Nữ Thất Tướng Mỹ Gốc Việt
Huỳnh Ái Tông
  31
Chiêm Bái Phật Tích Tại Ấn Độ
 Huỳnh Ái Tông
 32
Tản Mạn Về Quốc Phục Truyền Thống Nam
Huỳnh Ái Tông
33
Gặp Gỡ Nhà Thơ Phạm Thiên Thư
Huỳnh Ái Tông
34
Giọt Sương (Thơ)
Huỳnh Ái Tông
35
Khi Từ Thức Về Trần (Kịch)
Huỳnh Ái Tông
36
Cái Quý Giá Nhất Trên Đời
Lê Đào
 37
Cữu Huyền Thất Tổ
Lạp Chúc Nguyễn Huy
38
Vài Ca Khúc Để Thưởng Thức
Huỳnh Ái Tông
39
Ngoài Sân Trường Đại Học
Huỳnh Ái Tông
40
Chút Chuyện Đã Qua
Huỳnh Ái Tông       Trở lại trang mặt